Waar wij voor staan

Als je kiest voor RHIZO Sportschool Kortrijk, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier!

In onze school die leerplichtonderwijs inricht, bieden we inspirerend onderwijs en warme opvoedingsondersteuning aan jonge mensen van 12 tot 18 jaar om hen aan te zetten tot democratisch burgerschap, hun talenten te ontplooien en sterk in het (samen)leven te staan.

ALS SCHOOLTEAM ZETTEN WE IN …

01 Een warm nest

 • Je mag zijn wie je bent.
 • Je mag je kwetsbaar opstellen.
 • Je krijgt ruimte voor gesprek.
 • Je leert zorg dragen voor elkaar.

02 Motiverend onderwijs

 • Je leert onderzoeken.
 • Je groeit in vakbekwaamheid.
 • Je mag leren uit fouten.
 • Je krijgt ondersteunende feedback.

03 Pittige leerlingen

 • Je weet wie je bent en wat je kan.
 • Je durft gaan voor je droom.
 • Je engageert je voor de wereld rondom jou.