Middagactiviteiten

Ook tijdens de middagpauze kan je heel wat leren en doen in RHIZO Sportschool Kortrijk. Ontdek hier hoe je je nooit verveelt.

Elke middag kan je: 

 • toetsen inhalen na afwezigheid; 
 • studeren in de middagstudie; 
 • met een schoolopdracht werken in het informaticalokaal en/​of een taak uitprinten; 
 • een sportactiviteit of ploegtraining volgen; 
 • een remediëringsles volgen van een of andere sportdiscipline; 
 • werken in de klas voor peerlearning d.w.z. uitleg geven aan elkaar, notities bijwerken, samen leerstof herhalen, een groepswerk maken, …
 • oefenen in ons koor Chorizo”

Bij gelegenheid kan je: 

 • deelnemen aan de leerlingenraad; 
 • een werkgroep volgen; 
 • extra uitleg krijgen van een leerkracht; 
 • deelnemen aan een georganiseerde middagactiviteit op de speelplaats.