Aanmeldingsperiode voor het eerste jaar

Wil je inschrijven in het eerste jaar? Meld je dan op tijd aan!

Naar het eerste jaar secundair onderwijs?

NIEUW: MELD JE OP TIJD AAN!

Om in te schrijven in het eerste leerjaar van een secundaire school moet je je kind eerst aanmelden. Een aanmelding is geen inschrijving. Aanmelden betekent dat je als ouder digitaal opgeeft voor welke scholen je interesse hebt. Na de aanmeldingsperiode verdeelt de computer de aangemelde leerlingen over de vrije plaatsen. Pas dan weet je in welke school je kunt inschrijven.


Wie meldt aan ?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

1A

inschrijven voor 1A kan enkel mét een getuigschrift basisonderwijs

1B

inschrijven voor 1B kan zonder getuigschrift basisonderwijs
Kies je voor 1B als je kind wel een getuigschrift behaalt, vraag dan op de basisschool of bij het CLB na aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal behalen, meld je kind dan aan voor 1A én 1B.

BUITENGEWOON ONDERWIJS

Aanmelden voor OV4 type 9 kan enkel op maandag 22 april 2024 via www​.rhizo​.be/ov4. Op vrijdag 26 april 2024 ontvang je bericht of je kunt inschrijven.

Voor OV1, OV2 en OV3 wordt niet met aanmeldingen gewerkt. Je kan gewoon inschrijven vanaf 15 april 2024.


Stap 1 : Bereid je voor

Informeer je over de structuur van het secundair onderwijs en het aanbod. 

Al onze scholen organiseren in februari of maart een infomoment voor toekomstige eerstejaars.

Maak een lijstje met de scholen van je keuze. Zet de school waar je kind het allerliefste naar toe wil op plaats 1, de school van tweede voorkeur op de tweede plaats …


Stap 2 : Meld je kind aan 

Aanmelden doe je vanaf 25 maart 2024 (9 uur) tot en met 19 april 2024 (vóór 12 uur s middags). Ga naar de website www​.naareensecundaireschool​.be om je kind aan te melden. Op welke dag of op welk uur je je kind aanmeldt, is niet belangrijk. Het speelt geen rol in de toewijzing van de plaatsen op een school. Maar het moet wel gebeuren binnen de voorziene periode.

Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang, maar melden op hetzelfde moment aan als andere kinderen.

TIP: Neem bij het aanmelden het rijksregisternummer van je kind bij de hand en de lijst van favoriete scholen. Er is geen limiet in het aantal scholen dat je mag aanduiden.


Stap 3 : Schrijf je kind in

Op maandag 6 mei 2024 zal je een toewijzingsbericht ontvangen, waarin staat in welke school je kind een plaatsje heeft. Tussen 14 mei en 10 juni 2024 kun je dan met dit bericht naar de school gaan om je kind effectief in te schrijven. Doe je dit niet, dan verlies je de gereserveerde plaats.

Wat breng je verder mee bij inschrijving?

  • je identiteitskaart of Kids-ID
  • je rapport
  • het advies van de basisschool
  • je BASO-fiche (als je die al ontvangen hebt)


Hulp nodig bij het aanmelden ?

Je kan op eender welke computer aanmelden: thuis, bij familie, je buren, in een openbare bibliotheek, een buurthuis, de lagere school … Je bent ook welkom op elk van onze scholen om je hierbij te helpen.